Český svaz orientačních sportů

OK Sparta Praha – oddíl orientačního běhu

 

sobota 15. 9. 2012

Český pohár štafet 2012 Česká liga klubů 2012 veřejný závod štafet

 

P O K Y N Y

 

Pořádající  orgán:        Český svaz orientačních sportů

 

Pořádající subjekt:        OK SPARTA Praha (SCP)

 

Centrum:          Kozmice u Benešova, louka a pole SZ od obce

49°49'48.144"N, 14°47'27.858"E

 

Příjezd a parkování:        Po silnici druhé třídy č. 110, bude značena odbočka na parkoviště v Kozmicích. Autobusy parkují v prostoru motokrosového závodiště, bez poplatku. Auta parkují na poli nad obcí – viz. plánek a pokyny pořadatelů, poplatek 20 Kč.

 

Vzdálenosti:        Parkoviště – centrum: do 0,5 km

Centrum = start = cíl

 

Prezentace: V sobotu 15. 9. 2012 od 9:30 do 11:00 hodin v centru závodu dopoledního sprintu pořádaného oddílem PGP – pouze oddíly, které mají vše v pořádku nebo kde se jedná jen o vyrovnání plateb.

 

V sobotu 15. 9. 2012 od 12:00 do 13:00 hodin v centru závodu v Kozmicích – zde budou možné i případné změny a dohlášky.

 

Soupisky: Vyplněním v přihláškovém systému OB Haná – http://www.obhana.cz/prihlasky.asp nejpozději do pátku 14. 9. 2012 do 18:00 hod. Jen výjimečně lze opravit soupisky při prezentaci do 13:00 hod.

 

Start 00:        14:00 (ve vlnách podle jednotlivých kategorií – viz. tabulka)

 

Funkcionáři:        ředitel:   Miroslav Kovář, R1

 hlavní rozhodčí:        Ondřej Vrabec, R1

 stavitel tratí:        Jan Mrázek, R2

 

Jury:        Ondřej Kazda (SJC), Petr Turczer (KSU) a Petr Kozák (KAM)

 

Směrné časy:        Dle Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2012 (D18, D21, H18, H21) a soutěžního řádu soutěží sekce OB (ostatní). DH12: 80 minut, OPEN 90 minut.

 

Kategorie:        Tříčlenné štafety: D18, D21, H18, H21, D105, D135, D165, D180, H105, H135, H165, H180, DH12, D14, H14 – délky viz samostatná tabulka.
Smíšené (neklubové) štafety mohou startovat mimo soutěž ve všech kategoriích.

 

Mapa:        Hartošice, měřítko 1:10 000, E 5 m, stav léto 2012, ISOM 2000, v obalu, autor Pavel Košárek. Mapy musí závodníci odhodit v doběhovém koridoru. Vydávány budou po vyhlášení vítězů.

 

Popisy kontrol:        Pouze na mapě.

 

Terén:        Středně kopcovitý, v části prostoru erozní rýhy, hustá nepravidelná síť komunikací všech typů, porostově rozmanitý smíšený les, místy sezónní podrost, nadmořská výška 400 – 525 m. n. m.

 

Závodní prostor: Všechny lesní prostory v okolí centra. Bezprostřední okolí divácké a poslední kontroly je přístupné pro diváky – respektujte vyznačené koridory.

 

Zakázaný prostor:        Část louky a lesa ve východní části shromaždiště, bude ohraničen páskou. Všem účastníkům závodu je do něj vstup zakázán. Dejte pozor při náběhu na sběrnou kontrolu – viz. plánek.

Průběh závodu: Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace v délce 150 m.
Závodník dobíhající od poslední kontroly na předávku odhodí na označeném místě mapu, orazí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte si svůj čip. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se svým startovním číslem a úsekem. Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.
Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.

 

Ukázka předávky: Cca 13:45, přesný čas bude vyhlášen komentátorem.

 

Systém ražení:        Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč. Frekventované kontroly budou osazeny dvěma SI jednotkami (především rozběhové a některé uzlové kontroly). V případě poruchy jedné SI jednotky je závodník v tomto případě povinen použít druhou SI jednotku. Použití políček R1 až R3 na mapě pro mechanické ražení bude akceptováno v případě, že v době průchodu kontrolou nebude funkční ani jedna SI jednotka.

 

Startovní čísla: Budou vydány na prezentaci.

 

Zdravotní služba: První pomoc v cíli.

 

Mytí:        Lavory s vodou od místních hasičů.

 

WC:        TOI-TOI v centru – zákaz vstupu do lesa o konání potřeby tam, hrozí diskvalifikace celé štafety!

 

Odpadky:  Odpadky vhazujte do pytlů rozmístěných na shromaždišti. Pro plastový odpad budou k dispozici žluté pytle.

 

Občerstvení: Pití v cíli, stánky s občerstvením v centru.

 

Protesty:        Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.

 

Výsledky: Průběžné v centru závodu, konečné na stránkách závodu. Firma Racom zajišťuje přenos mezičasů z lesa.

 

Vyhlášení vítězů:        Cca v 17:00 - přesný čas bude vyhlášen komentátorem. Vyhlášeny budou první tři štafety z každé kategorie kromě OPEN.

 

Časový limit:        220 minut

 

Uzavření cíle:        18:00

 

Ubytování:        Zajišťuje pořadatel sprintu a nedělních štafet – SK Praga Praha.

 

Předpis:        Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2012.

 

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

        V centru je možno postavit klubové stany ve vymezeném prostoru.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se souhlasem ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího.

 

 

 
 

Starty jednotlivých kategorií:

 

start

kategorie

00

H21

05

D105, D135, D165, D180, H105, H135

10

D21

15

D14, D18

20

H14, H18

25

DH12, H165, H180, OPEN

 

 

Parametry tratí:

 

 

 

 

 

 

 

 

2. úsek

 

 

sm. čas

start

délka

přev.

kont.

divácká-sběrka

délka

přev.

kont.

divácká-sběrka

 

 

min

 

km

m

 

min

km

m

 

min

 

DH12

80

25

2,5

70

10

2-3

 

 

 

 

DH12

D14

80

15

3,1

70

12

7-9

 

 

 

 

D14

D18

105

15

4,5

145

17

7-9

 

 

 

 

D18

D21

105

10

5,5

170

19

4-5

 

 

 

 

D21

D105

120

05

4,5

150

18

8-10

 

 

 

 

D105

D135

105

05

3,7

110

15

8-10

3,1

90

12

8-10

D135

D165

105

05

3,3

55

14

8-10

2,8

50

12

8-10

D165

D180

105

05

3,1

50

13

4-5

2,7

45

11

4-5

D180

H14

90

20

4,0

100

16

2-3

 

 

 

 

H14

H18

105

20

5,8

140

21

7-9

 

 

 

 

H18

H21

120

00

7,3

230

27

7-9

 

 

 

 

H21

H105

120

05

5,5

150

21

4-5

 

 

 

 

H105

H135

105

05

4,9

125

20

8-10

4,1

90

16

4-5

H135

H165

105

25

3,9

100

15

4-5

3,3

80

13

4-5

H165

H180

105

25

3,2

50

17

8-10

2,6

45

14

2-3

H180

OPEN

90

25

3,9

120

15

4-5

 

 

 

 

OPEN