Český pohár štafet

Fotky terénu
Fotky z lesa
Fotka z lesa Fotka z lesa Fotka z lesa Fotka z lesa
Fotka z lesa Fotka z lesa Fotka z lesa Fotka z lesa
Fotka z lesa Fotka z lesa Fotka z lesa Fotka z lesa
Fotka z lesa Fotka z lesa Fotka z lesa Fotka z lesa
Fotka z lesa Fotka z lesa Fotka z lesa Fotka z lesa
 

Odkazy:

Sprint + ČPŠ 15. - 16. 9. PGP

sponzoři závodu:

Bavaria
Big Shock
partneři ČSOS
partneři ČSOS